Liike viestintätaidot pdf muistiinpanoja

Viestintätaidot nousevat entistä tärkeämmiksi, samoin monikulttuurisuuden ymmärrys. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan esimerkiksi kun halutaan tarkentaa asiakkaan vaatimusmääritystä ja esittää siihen teknologian kannalta olennaisia muutoksia. Kaikki ovat tekemisissä asiakkaan kanssa, joten pelkkä ict-osaaminen ei riitä. Maija Mäki [email protected] Turun yliopiston kansatieteen opiskelijat tuottivat keväällä 2017 matkailun teemaseminaarissa Culture walk – walk like a local -oheisohjelmapaketin Visit Turku -organisaatiolle. Artikkeli käsittelee projektimaista oppimisprosessia sekä opintojakson tuutoriopettajan että opiskelijan näkökulmista. isbn (pdf) isbn 978 952 13 3771 0(pdf) ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja nÄyttÖtutkinnon perusteet sirkusalan perustutkinto sirkusartisti sirkusalan koulutusohjelma opetushallitus 2008 isbn 978 . lisätiedot yksi teki kävelystä muistiinpanoja, toinen valokuvasi koh - teita kännykällään. Tämä oli ollut myös ääneen lausuma-ton tavoitteeni ideointikävelylle – projektimaisessa työs-kentelyssä vahvistetaan erityisesti opiskelijoiden ongel-manratkaisukykyä ja päätöksentekotaitoja (Ollila, Raisio & Vartiainen 2012). 5 1 TAITEIDEN TIEDEKUNTA Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta PL 122 96101 ROVANIEMI. Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8 Puhelin: 016—341 341 (vaihde) Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi ... Tekemällä ja kokeilemalla, liike ja kosketus ovat tärkeitä. 11. Muistan parhaiten. Kasvot ja kuvat, teen muistiinpanoja kuulemastani. Muistan nimet paremmin kuin kasvot, muistan ja opin ... Viestintätaidot nousevat entistä tärkeämmiksi, samoin monikulttuurisuuden ymmärrys. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan esimerkiksi kun halutaan tarkentaa asiakkaan vaatimusmääritystä ja esittää siihen teknologian kannalta olennaisia muutoksia. Kaikki ovat tekemisissä asiakkaan kanssa, joten pelkkä ict-osaaminen ei riitä. Kuva 1. Muistiinpanoja työpajan learning café -keskusteluista (kuva: Ula Korvenpää) Esiintyminen on verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän muodostama kokonaisuus. Esiin - tymisessä tärkeintä ei ole yleisöön katsottujen minuuttien määrä, eikä ylipäätään puhuttujen Abstract The content of the criteria used in assessing vocationally oriented language competence in the Finnish Competency-Based Qualifications was examined. The data consisted of the National Core Curricula, eight education providers' assessment criteria used in rating performances in the Qualification of Business and Administration, and thematic interviews conducted with 12 language teachers ... DOWNLOAD PDF. Recommend Documents ... Ajankohta 1. vuosi Kampus Joensuu 2130602 Kääntäjän viestintätaidot 1 b (englanti) (3 op) Communication Skills for Translators 1 b (English) Arvostelu 0–5 Vastuuopettaja lehtori Michael Wilkinson Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija • tunnistaa suomesta englanniksi ...

Walk like a local – kansatieteen opiskelijoiden ...